Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Skąd nazwa


SKĄD NAZWA "SPA" ?

SPA - Skrót SPA w kontekście projektu posiada dwa znaczenia.

Po pierwsze: wywodzi się od pierwszych liter Systemowy Projekt Aktywizacji.

Systemowy - ponieważ dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy wsparcia systemu zadań publicznych, w tym wypadku zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej.

Projekt - czyli pewien pomysł, przedsięwzięcie, które zostało opisane w dokumencie, wsparte planem działań i które będzie realizowane dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywizacja - działania mające na celu dynamiczne ożywienie, przywrócenie osób do życia społeczno-zawodowego, wzmożenie ich aktywności w sferze społeczno-zawodowej.

Po drugie: nazwa nawiązuje do potocznie znanej nazwy SPA, czyli odnowy.

W kontekście projektu odnowy społeczno-zawodowej. Projekt zakłada więc zastosowanie takich instrumentów aktywnej integracji, które zapewnią regenerację sił, stymulację działania i umożliwiają wydobycie potencjału tkwiącego w człowieku. Uczestnicy projektu mogą tu nabyć lub uzupełnić wykształcenie, kwalifikacje, podnieść umiejętności i zadbać o swoją kondycję społeczną czy zdrowotną.
SPA w Bytomiu ma za zadanie przywrócić harmonię życia społeczno-zawodowego: pobudzić do aktywności na rynku pracy i zwiększyć integrację społeczną osób, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z pomocy społecznej.


Zapraszamy wszystkich-u nas może być wSPAniale ;-)


Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,459 unikalne wizyty