Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Uczestnicy 2009


Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu przeznaczony jest dla osób, które:
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
- są w wieku aktywności zawodowej,
- nie pracują,
- nie korzystają z tej samej formy wsparcia w innych działaniach i priorytetach realizowanych w Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Grupa docelowa to łącznie 435 osób, a wśród nich:
- 30 niepełnosprawnych,
- 30 opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze,
- 60 uczestników PAL w Bobrku i w Rozbarku.

Rekrutacją uczestników projektu i udzielaniem informacji zajmują się pracownicy terenowych punktów pomocy środowiskowej.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,475 unikalne wizyty