Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Uczestnicy 2014-2015


Uczestnicy Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu w latach 2014-2015

Tegoroczny projekt obejmuje lata 2014 i 2015. Weźmie w nim udział co najmniej 370 osób (w tym minimum 65% kobiet), 45 osób niepełnosprawnych, 20 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w PAL-ach 106 kobiet i mężczyzn.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,465 unikalne wizyty