Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie 2012/2013


Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu w latach 2012-2013


Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu wkroczył w piąty rok funkcjonowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn (w wieku aktywności zawodowej) korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych oraz ich otoczenia. Posłużą temu działania w kierunku: zmniejszenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), zdobycia lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji. Ułatwi to powrót bądź zaistnienie na rynku pracy. Ponadto będzie prowadzona praca socjalna, działania o charakterze środowiskowym i aktywna integracja między innymi poprzez instrumenty pozwalające na podnoszenie samooceny i przeciwdziałanie stereotypom związanym z postrzeganiem płci. W bieżącej edycji nowością jest wspieranie osób chcących uzupełnić wykształcenie - będzie to możliwe od poziomu podstawowego po policealny.
Tak jak w latach poprzednich będzie funkcjonował Klub Integracji Społecznej oraz asystenci rodziny, a dla osób niepełnosprawnych zajęcia rehabilitacyjne i grupy samopomocy. Młodzież i dorośli w SPA skorzystają ze specjalistycznego poradnictwa czy treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W Bobrku i Rozbarku będą kontynuowane programy aktywności lokalnej (PAL) w celu pokonywania, przy wsparciu animatorów lokalnych, występujących tam problemów społecznych.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,454 unikalne wizyty