Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Młodzież w SPA w roku 2010


16 lipiec 2010
Propozycje edukacyjne SPA dla usamodzielniającej się młodzieży

Rozpoczęcie samodzielnego, dorosłego życia to chwila wyczekiwana przez chyba wszystkich młodych ludzi. Jednak dorosłe życie to nie zabawa. Zatem im lepiej młody człowiek pozna właściwe role społeczne tym łatwiej sprosta wymogom dorosłości. Młodzi ludzie, którzy mają utrudniony start w dorosłość potrzebują wsparcia w stawianiu pierwszych kroków w samodzielność. Właśnie dla nich w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu przygotowano bogatą ofertę szkoleniową. Najpierw odbędzie się trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z zajęciami z doradcą zawodowym. Podczas tygodniowego szkolenia, które rozpocznie się 19 lipca w Korbielowie, młodzi ludzie poznają mocne i słabe strony swej osobowości, wzmocnią poczucie własnej wartości i nauczą się właściwej samooceny. Dowiedzą się także jak wzbudzać motywację do działania i podejmować ważne decyzje. Będzie także okazja do określenia własnego potencjału zawodowego i poznania zasad rządzących poruszaniem się po rynku pracy. W tym wszystkim oprócz zajęć grupowych pomogą konsultacje indywidualne.
Opisane zajęcia zaplanowano dla 28 osób w wieku 17 - 25 lat. Dalsze szkolenia odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku. Wówczas będą prowadzone zajęcia poświęcone kompetencjom życiowym, planowaniu rodziny, a także efektywnemu uczeniu się. Będzie też kurs prawa jazdy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,461 unikalne wizyty