Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Niepełnosprawni w SPA w 2010 roku


24 sierpień 2010
Niepełnosprawni w SPA w Bytomiu

Osoby niepełnosprawne w Systemowym Projekcie Aktywizacji - SPA w Bytomiu mają swoje miejsce. Regularnie prowadzone są spotkania, których celem jest zainicjowanie relacji samopomocowych oraz integracja społeczna. Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu działają dwie grupy samopomocowe tworzone przez niepełnosprawnych uczestników projektu. W skład obu grup wchodzą kobiety i mężczyźni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, łącznie 30 osób. Wsparcia udziela im pracownik socjalny do spraw osób niepełnosprawnych, który pozostaje w ciągłym kontakcie ze swoimi podopiecznymi. Podczas spotkań poruszane są bieżące sprawy projektu oraz tematy związane z niepełnosprawnością, między innymi takie jak składanie wniosków o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych czy sanatoriów. W efekcie tych spotkań, wśród uczestników, nawiązują się przyjaźnie i więzi ułatwiające wspólne rozwiązywanie problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia czy przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy wspierają się w trudnych chwilach, a także informują się wzajemnie o swoich sukcesach.
Działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych są nastawione na zmiany idące w kierunku poprawy jakości ich życia oraz pokonania izolacji społecznej - przy ich aktywnym udziale w tym procesie.
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22 marzec 2010
Dalszy ciąg SPA dla niepełnosprawnych

Od stycznia bieżącego roku trwa kontynuacja spotkań grupowych ubiegłorocznych uczestników Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Spotkania te prowadzone są z przez pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone pracownikowi socjalnemu przez samych zainteresowanych. Cel spotkań to zainicjowanie relacji samopomocowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych. W 2010 r. zostały poruszone m. in. tematy dotyczące bytomskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu osobom niepełnosprawnym.
W efekcie tych spotkań, wśród byłych uczestników nawiązały się przyjaźnie, wspólnie rozwiązywane są problemy takie, jak poszukiwanie zatrudnienia czy przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy nadal wspierają się w trudnych chwilach, informując się wzajemnie o sukcesach i porażkach, a także o nowych ofertach pracy. Do sukcesów spotkań grupowych można zaliczyć fakt, iż dwóch ubiegłorocznych uczestników projektu SPA podjęło zatrudnienie.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,471 unikalne wizyty