Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Uczestnicy w roku 2011


W roku 2011 w projekcie weźmie udział co najmniej 371 osób (w tym 223 kobiety, 38 osób niepełnosprawnych, 30 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym), z którymi planuje się zawarcie 331 kontraktów socjalnych. W dzielnicach - Bobrek i Rozbark będą kontynuowane programy aktywności lokalnej (PAL) dla 40 kobiet i mężczyzn. W bieżącym roku przewiduje się udział większej liczby kobiet, gdyż z analiz wynika, że jest to grupa szczególnie narażona na skutki różnych dysfunkcji.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,469 unikalne wizyty