Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Wiadomości 2010


3 grudzień 2010
Zakończenie roku 2010 w SPA

Dobiega końca trzeci rok Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Projektu przeznaczonego dla kobiet i mężczyzn, korzystających z pomocy społecznej, którzy są w wieku aktywności zawodowej, ale są bezrobotni i potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy lub pomocy w pokonywaniu codziennych problemów.
W tegorocznej edycji projektu wzięły udział 353 osoby - 267 kobiet i 86 mężczyzn. Wśród nich było 31 młodych ludzi, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. A także 31 osób niepełnosprawnych oraz 41 uczestników Programu Aktywności Lokalnej w Bobrku i w Rozbarku. Wszyscy korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia. Odbywało się to podczas szkoleń, treningów i kursów, a także w trakcie spotkań osobistych: uczestnik - doradca zawodowy, psycholog czy inny profesjonalista pomocny w procesie reintegracji. Ważnym elementem projektowym był też Klub Integracji Społecznej, który w mijającym roku wzbogacił swoją ofertę dla uczestników i uczestniczek o możliwości kontaktu z kulturą i wyjazdy krajoznawcze. Działania na rzecz uczestników projektu pomagały im uwierzyć we własne możliwości i optymistycznie spojrzeć na swoją przyszłość. Przełom roku jest dobrą okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt SPA w Bytomiu, zaproszenia nowych uczestników i uczestniczek oraz złożenia życzeń.
Niech Nowy Rok 2011 przyniesie każdemu to, czego mu potrzeba najbardziej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
realizujący
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3 grudzień 2010
Zwycięzcy drugiego finału Jesiennej Ligi Podwórkowej

W sobotę 27 listopada 2010 r. w nowej hali sportowej przy ul. Konstytucji rozegrane zostały mecze finałowe. Wobec licznie zgromadzonej publiczności swoje umiejętności zaprezentowały drużyny z Bobrka i Rozbarku w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi wśród juniorów okazali się chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 17 na Bobrku, którzy w finale zmierzyli się z młodzikami ze Szkoły Podstawowej nr 6 na Rozbarku. W drugiej kategorii wiekowej także triumfował Bobrek. Vulkan Bobrek wręcz rozgromił rozbarski Beuthen 09 i zakończył mecz finałowy wynikiem 14 do 5.
Już dzisiaj zachęcamy drużyny z Bobrka i Rozbarku do intensywnych treningów, tak by jesienią 2011 roku dostarczały nam jak najwięcej piłkarskich emocji w kolejnej edycji Jesiennej Ligi Podwórkowej.26 listopad 2010
Finał Jesiennej Ligi Podwórkowej PAL 2010

W tę sobotę to jest 27 listopada 2010 r. w nowej hali sportowej przy ulicy Konstytucji (Bytom-Bobrek) odbędzie się długo oczekiwany finał Jesiennej Ligi Podwórkowej PAL.
Finałowe starcia 5 - osobowych zespołów z obu dzielnic zaplanowane są w następujących godzinach:
- juniorzy godzina 11.00,
- dorośli o 12.00.

Wcześniej, bo od 9.00 kończyć zmagania będą zespoły z Bobrka. Która dzielnica okaże się lepsza? Czy tym razem Juniorzy z Rozbarku znajdą sobie godnego przeciwnika? Czy FC Bobrek (obecny mistrz) zakwalifikuje się po raz drugi do finału? Nieważne - liczy się przecież dobra zabawa. Przyjdź i sam się przekonaj.8 listopad 2010
Podniesienie kwalifikacji szansą na poprawę

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu proponuje różne formy pokonywania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje to jeden ze sposobów na poprawę losu kobiet i mężczyzn zaangażowanych w projekt. Każdy może wybrać kurs odpowiedni dla siebie. W znalezieniu właściwego pomagają doradcy zawodowi. W roku 2010 można było wybierać spośród około 30 kursów i zdobyć umiejętności między innymi: kierowcy (kat. B, C, C+E), spawacza (MAG, TIG), operatora koparko - ładowarki, operatora sprzętu sprzątającego, montera instalacji wod. kan. i c.o., magazyniera - logistyka, operatora wózka jezdniowego. Komu bardziej odpowiada praca za biurkiem mógł wybrać kurs pracownika administracyjno - biurowego (w rozbudowanej wersji poszerzony o kadry i płace). Była też możliwość nauki angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania oraz kurs obsługi komputera, a dla bardziej obeznanych z informatyką projektowanie stron internetowych z witryną reklamową firmy. Zainteresowanym handlem zaproponowano kursy sprzedawcy - handlowca z obsługą kasy fiskalnej i czytnika kart płatniczych lub przedstawiciela handlowego. Był też kurs kucharza małej gastronomii, barmana - kelnera, pomocy kuchennej. Pozostałe kursy to: odnowa biologiczna z masażem I stopnia, manicure i pedicure ze stylizacją paznokci, florystyka z decoupage i ozdobnym pakowaniem prezentów - wszystkie z obsługą kasy fiskalnej. Ponadto można było skorzystać z kursu opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, a także ABC przedsiębiorczości z komputerową obsługą działalności gospodarczej. Projektowa oferta kursów daje szansę osobom, które chcą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
29 październik 2010
W czym pomaga asystent rodziny?

Jednym z celów Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu jest doskonalenie pracy socjalnej z rodzinami obarczonymi różnymi problemami. Do wykonania tego zadania powołano stanowisko - asystenta rodziny. W projekcie SPA w Bytomiu zaangażowano dwóch takich asystentów. Każdy z nich pracuje indywidualnie z 10 rodzinami, z którymi kontaktuje się w ciągu całego dnia, także w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Do obowiązków asystenta rodziny należy wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez wdrażanie poprawnych nawyków i zachowań niezbędnych na przykład do właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, dbania o zdrowie, prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, pełnienia różnych ról społecznych (w tym poruszania się na rynku pracy). Asystent rodziny doradza także w zakresie umiejętnego rozwiązywania problemów bytowych, wychowawczych i innych. Udziela informacji na temat pomocy świadczonej rodzinom przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe. Ważnym elementem działań asystenta rodziny jest motywowanie jej członków do działań służących poprawie jakości życia. Może to być podjęcie leczenia odwykowego, terapii rodzinnej, uregulowanie sytuacji mieszkaniowej czy rugowanie nawyków przyczyniających się do wykluczenia społecznego. Ważnym czynnikiem skuteczności pracy asystenta rodziny jest wzbudzenie poczucia odpowiedzialności każdej osoby za losy własnej rodziny tak, by w przyszłości mogła samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
26 październik 2010
Oferta kursowa dla uczestników SPA

Koniec lata i jesień w SPA w Bytomiu to czas wypełniony nauką. Uczestnicy projektu korzystają ze szkoleń na różnych kursach. Kilkadziesiąt osób ma szansę zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje. Oferta jest bardzo szeroka i różnorodna. W zależności od predyspozycji i potrzeb kobiety i mężczyźni uczestniczą w zajęciach dla przyszłych barmanów, sprzedawców, kucharzy, florystów czy w innych dziedzinach związanych z usługami i gastronomią. Ale to nie wszystko, chętni do opanowania tajników spawania lub obsługi koparko - ładowarki czy też zdobycia prawa jazdy kategorii C i D+E albo montera instalatora też znajdą coś dla siebie. Inni szkolą się pod kątem pracy administracyjno - biurowej albo projektowania stron internetowych. Kto woli bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi pomocy może podjąć kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Jak widać, oferta kursowa jest bardzo zróżnicowana i bogata tak, by każdy chętny miał możliwość wybrania czegoś odpowiedniego dla siebie. Tegoroczny cykl kursów zakończy się w grudniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26 październik 2010
Nowy projekt realizowany przez MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na 2010 rok.
Projekt pod nazwą: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego opracowany przez MOPR zyskał aprobatę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w postaci dofinansowania w wysokości 90 tysięcy złotych.
W projekcie założono remont 3 mieszkań z zasobów mieszkań socjalnych gminy. Termin realizacji to lata 2010-2011. Pozyskane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych w wytypowanych lokalach.
Uczestnikami przedsięwzięcia są osoby bezrobotne - mieszkańcy Bytomia korzystający z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Działania podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap to zajęcia szkoleniowe dla 10 uczestników projektu oraz zakupy materiałów budowlanych niezbędnych do prac remontowych. Etap drugi to prace wykonywane w wytypowanych lokalach socjalnych. Uczestniczący w projekcie wezmą udział w szkoleniach zawodowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia te - technolog robót wykończeniowych czy też monter instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnejzwiązane są bezpośrednio z wykonywaniem remontu i odbędą się od października do grudnia.
Następnie w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu odbędą się zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Wszystko to pozwoli uczestnikom projektu na pokonanie barier jakie stworzyło bezrobocie i przyczyni się do zwiększenia zasobów mieszkaniowych gminy.30 wrzesień 2010
Młodzież w SPA

Wśród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu są osoby w różnym wieku - także młodzież u progu samodzielności.
W Systemowym Projekcie Aktywności - SPA w Bytomiu uczestniczą młodzi ludzie, którzy opuszczają placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze. W tym roku z oferty projektowej korzysta 30 osób wspieranych przez pracowników socjalnych Działu Wsparcia Rodziny. Dla każdego młodego uczestnika projektu opracowany jest indywidualny program usamodzielnienia, który jest realizowany przy wykorzystaniu licznych instrumentów aktywnej integracji czy działań o charakterze środowiskowym.
Wśród instrumentów są między innymi:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych z usługą doradcy zawodowego,
- warsztaty aktywnego uczenia się,
- trening kompetencji życiowych,
- trening planowania rodziny.

Zadaniem wszystkich instrumentów stosowanych w projekcie jest podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych oraz aktywizacja społeczna młodych kobiet i mężczyzn, którzy wchodząc w dorosłe życie zaczynają pełnić nowe role społeczne.
Działania o charakterze środowiskowym prowadzone są we współpracy z różnymi partnerami. W bieżącym roku w ramach inicjatyw integracyjnych przeprowadzono cykl działań edukacyjnych. Były to tygodniowe warsztaty dziennikarsko - reporterskie przeprowadzone przez dziennikarki TVP Katowice. W zajęciach w telewizji wzięło udział 10 osób.
Wymienione przykłady to zaledwie część większej całości. Edukacyjna oferta SPA w Bytomiu skierowana do młodzieży jest bogata i różnicowana w zależności od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 wrzesień 2010
Podziękowania

W minioną niedzielę bawiliśmy się na Święcie Mieszkańców Bobrka. Święto zorganizowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i mieszkańcy Bobrka skupieni w Programie Aktywności Lokalnej oraz ich sąsiedzi. W organizację zabawy wkład wniosły także różne instytucje działające w dzielnicy i mieście. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za wzbogacenie imprezy.

Artykuł na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Pracownicy MOPR zaangażowani w działania SPA i PAL
8 wrzesień 2010
Zaproszenie do zabawy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz członkowie Programu Aktywności Lokalnej - PAL Bobrek zapraszają na II Święto Mieszkańców Bobrka. Na festynie czeka wszystkich dobra zabawa i informacje o ofercie różnych organizacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców dzielnicy. Imprezę przygotowali, wspierani przez pracowników MOPR-u, członkowie PAL-u dla siebie, swoich rodzin i sąsiadów. Działania te wpisują się w założenia Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, czyli poprawę własnego życia przez aktywność uczestników skierowaną również na środowisko lokalne.
II Święto Mieszkańców Bobrka odbędzie się w niedzielę 12 września na boisku przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Rataja 3.

Plan II Święta Mieszkańców Bobrka

13.00 - początek zabawy dla najmłodszych w nadmuchiwanym zamku przy muzyce prezentowanej przez dyskdżokeja,
14.00 - na placu parafialnym loteria; na boisku szkolnym stoiska (PUP, BCK, PPK, BPM, PAL, ZHP) oraz animacje w wykonaniu grupy artystycznej pokazującej występy "elwrów",
15.00 - msza święta i odsłonięcie odrestaurowanej tablicy zainstalowanej na kościele dla upamiętnienia mieszkańców dawnego Bobrka,
16.00 - przemarsz "elwrów" wraz z mieszkańcami spod kościoła na plac szkolny,
16.30 - oficjalne rozpoczęcie Święta przez Prezydenta Bytomia i Dyrektora MOPR,
16.45 - 17.10 - występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16,
17.00 - mecz piłki nożnej w nowej hali przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3, ul. Konstytucji 20,
17.10 - muzyka,
18.15 - capoeira - pokaz walki,
18.30 - 19.55 - muzyka,
20.00 - zakończenie imprezy.6 wrzesień 2010
Kobiety na nowej drodze

WenDo znaczy "Droga Kobiet" zostało wymyślone w latach 70 XX wieku w Kanadzie. Uczy jak w każdej sytuacji, w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. "Droga Kobiet" to szkoła samoobrony dla kobiet i dziewcząt od siódmego roku życia. WenDo łączy sztukę samoobrony fizycznej z samoobroną psychiczną, uczy jak bronić się przed atakiem, a przede wszystkim, jak do niego nie dopuścić.
Uczestniczki Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu miały okazję w miniony weekend przejścia tą drogą. W piątek 3 września 61 kobiet i 83 dziewczynki wyjechały do Ustronia na trening asertywności i samoobrony dla kobiet - WenDo. Podczas dwudniowych zajęć dowiedziały się między innymi co to jest przemoc, nauczyły się określania własnych granic i ich ochrony. Panie miały też okazję dowiedzieć się jak przeciwdziałać konfliktom, jak unikać agresji i co to znaczy asertywność. Jednak najbardziej atrakcyjną częścią zajęć były ćwiczenia z technik samoobrony, podczas których "słabe fizycznie istoty" rozbijały gołymi pięściami deski centymetrowej grubości. Było to możliwe dzięki podstawie każdego skutecznego działania - wsparciu psychicznemu.
To w głowie każdej uczestniczki warsztatów powstawało, wypracowane z pomocą trenerki, przekonanie o własnej sile i możliwości pokonania przeszkody. Siłę tę każdy z nas ma w sobie, ale większość nie zdaje sobie z tego sprawy.
W zgodnej, i wręcz entuzjastycznej, ocenie wszystkich uczestniczek treningu były to ciekawe i bardzo pożyteczne warsztaty. Umiejętności podczas nich nabyte na pewno zmieniły choć trochę ich sposób myślenia o sobie i, być może, pozwolą pójść inną drogą w przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6 wrzesień 2010
KIS w kinie

W pierwszy czwartek września w Bytomskim Centrum Kultury odbyło się szczególne spotkanie. Na wspólne oglądanie filmu umówili się byli i obecni uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. Organizatorzy spotkania zaproponowali film pokazujący problemy górnika, który w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zdecydował się zrezygnować z pracy w kopalni w zamian za odprawę wówczas wypłacaną w takich przypadkach. Decyzja, a szczególnie jej konsekwencje, staje się dla bohatera filmu swego rodzaju próbą charakteru, z której wychodzi on zwycięsko, choć z początku na to się nie zanosi. Podobnie widzowie - z rezerwą przyjęli informację przed seansem, że za chwilę być może zobaczą fragmenty własnych doświadczeń życiowych. Ale, jak bywa w życiu, niezachęcający początek nie zawsze musi mieć taki sam finał. Oparta na faktach historia człowieka, który coraz lepiej radzi sobie z zupełnie nową sytuacją życiową, pozytywnie nastroiła widzów. Przesłanie płynące z filmu, pokazującego "szarego człowieka", który dzięki niezłomnemu charakterowi i determinacji w dążeniu do celu znajduje swoje miejsce w życiu, pozytywnie nastroiło opuszczających kino widzów. Być może losy filmowego bohatera pozwolą im z wiarą spojrzeć na własną przyszłość. Wspólne oglądanie filmu to nowa inicjatywa kierujących Klubem Integracji Społecznej. Celem jest reintegracja społeczna - przez kontakt ze sztuką - osób, które na co dzień borykają się z konsekwencjami bezrobocia.
Film, który obejrzeli uczestnicy KIS-u to wyreżyserowany przez Roberta Glińskiego Benek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31 sierpień 2010
Fajna mama, fajny tata - czyli akademia rodzica

W Ośrodku Szkoleniowym Elpax od połowy sierpnia spotykają się na treningach umiejętności wychowawczych panie i panowie chcący poprawić relacje w swoich rodzinach. Program zajęć obejmuje między innymi zagadnienia relacji rodziców i dzieci, rozwiązywanie konfliktów, system kar i nagród czy funkcjonowanie rodziny w otoczeniu społecznym. Uczestnicy warsztatów zdobywają wiedzę i wymieniają doświadczenia rodzicielskie.
W zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych weźmie udział łącznie ok. 80 osób w pięciu grupach. Ważne jest to, że podczas gdy rodzice będą zajęci podnoszeniem własnych kompetencji ich dzieci będą mogły się bawić pod fachową opieką. Cykl zajęć zakończy się we wrześniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
31 sierpień 2010
Pożyteczne podróże uczestników SPA w Bytomiu

Wakacyjna pora sprzyja podróżom... Pięćdziesięciu uczestników bytomskiego SPA miało możność skorzystania z takiej formy spędzania wolnego czasu. 12 sierpnia wybrali się do Tarnowskich Gór, żeby dowiedzieć się co kryje w swych podziemiach zabytkowa kopalnia srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga. Oprócz waloru poznawczego wyjazd ten miał charakter integracyjno - uspołeczniający. Był okazją do kolejnego spotkania w gronie osób uczęszczających na zajęcia KIS-u.
Innym wyjazdowym przedsięwzięciem były warsztaty niezależnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty dla kobiet, mężczyzn i dzieci odbyły się podczas tygodniowego pobytu w ustrońskim hotelu Diament. Z tej możliwości skorzystało 20 osób dorosłych i 10 dzieci. W programie były między innymi zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia usprawniające psychoruchowo.
Każdy ze wspomnianych wyjazdów miał inny charakter, ale każdy dał możliwość choćby chwilowego oderwania się od codzienności oraz poznania nowych miejsc i ludzi, a tym samym był okazją do pokonania poczucia izolacji osób uczestniczących w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
24 sierpień 2010
Niepełnosprawni w SPA w Bytomiu

Osoby niepełnosprawne w Systemowym Projekcie Aktywizacji - SPA w Bytomiu mają swoje miejsce. Regularnie prowadzone są spotkania, których celem jest zainicjowanie relacji samopomocowych oraz integracja społeczna. Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu działają dwie grupy samopomocowe tworzone przez niepełnosprawnych uczestników projektu. W skład obu grup wchodzą kobiety i mężczyźni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, łącznie 30 osób. Wsparcia udziela im pracownik socjalny do spraw osób niepełnosprawnych, który pozostaje w ciągłym kontakcie ze swoimi podopiecznymi. Podczas spotkań poruszane są bieżące sprawy projektu oraz tematy związane z niepełnosprawnością, między innymi takie jak składanie wniosków o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych czy sanatoriów. W efekcie tych spotkań, wśród uczestników, nawiązują się przyjaźnie i więzi ułatwiające wspólne rozwiązywanie problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia czy przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy wspierają się w trudnych chwilach, a także informują się wzajemnie o swoich sukcesach.
Działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych są nastawione na zmiany idące w kierunku poprawy jakości ich życia oraz pokonania izolacji społecznej - przy ich aktywnym udziale w tym procesie.
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
15 lipiec 2010
SPA w Telewizji Katowice

Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu podjął współpracę z katowickim ośrodkiem telewizyjnym w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. W tym roku postawiono na młodość. Najpierw, spośród uczestników projektu, zebrano grupę młodzieży, która była zainteresowana poznaniem warsztatu reportera telewizyjnego i podstaw dziennikarstwa. Następnie odbyły się tygodniowe warsztaty podczas, których młodzi ludzie najpierw teoretycznie, a później praktycznie poznawali tajniki pracy w mediach. Mistrzynią dzielącą się swym doświadczeniem zawodowym była Bożena Klimus wspierana przez reporterki Brygidę Frosztęgę i Izabelę Szukalską. W tym przedsięwzięciu uczestnicy warsztatów mają niepowtarzalną okazję do spróbowania swych sił w kręceniu prawdziwych reportaży z własnego życia, pod okiem cenionych w swej pracy profesjonalistów. TVP Katowice przygotowuje cykl 6 reportaży pod roboczym tytułem "Bytom - nowa generacja". Bohaterami tych reportaży będą między innymi młodzi ludzie, którzy opowiedzą o swych ideałach i wartościach, które są dla nich istotne. Pokażą widzom swoje dzielnice i ludzi, którzy walczą z przeciwnościami i tworzą podstawy lepszego życia. Przedstawią też tych, którzy pomagają im i wspierają w zmaganiu się z codziennością. Już teraz młodzież uczestnicząca w projekcie zaprasza na jesienne emisje reportaży, bowiem od 8 lipca w TVP Katowice emitowany jest spot, w którym występują młodzi bytomianie. W lipcu i sierpniu materiał reklamowy pojawi się na ekranach telewizorów sześćdziesiąt razy. Jednak, gdyby i to było mało, będzie można zapoznać się z nim na stronie www.spa.mopr.bytom.pl w zakładce Media o nas.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7 lipiec 2010
PAL dla członków lokalnej społeczności

Program aktywności lokalnej skierowany do członków lokalnej społeczności - PAL to narzędzie Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Jego zadaniem jest wspieranie indywidualnych osób i rodzin wzbogacone o działania na rzecz otoczenia. PAL funkcjonuje w dwóch dzielnicach - Bobrek i Rozbark i daje możliwości aktywizowania lokalnej społeczności przez jej członków. Mieszkańcy tych dzielnic z powodzeniem, krok po kroku, zmieniają własne życie i otoczenie społeczne. W ramach PAL działają w dzielnicy grupy samopomocowe. Są to miejsca wymiany myśli i doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia. W PAL można także skorzystać z pomocy prawnika czy doradcy rodziny. Uczestnicy PAL sami decydują o podejmowanych inicjatywach na rzecz dzielnicy, przy wsparciu ze strony animatora lokalnego. Do tych działań należą m. in. akcje porządkowe i poprawiające estetykę otoczenia. Organizowane są także imprezy integrujące lokalną społeczność czy wycieczki krajoznawcze. Każda dzielnica ma swój festyn, który jest świętem jej mieszkańców przygotowywanym przez nich samych. Wszystko to aktywizuje ludzi do tej pory biernych, którzy przekonali się, że oni sami mają także wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

M.Ś.
21 czerwiec 2010
Klub Wolontariusza w MOPR

W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie powstał Klub Wolontariusza. To komórka, która za zadanie ma, przede wszystkim, propagowanie bezinteresownej pomocy i współpracy wśród mieszkańców kamienicy, dzielnicy, miasta...
Otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i zachęcanie do działań na rzecz najbliższego otoczenia to także możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności przydatnych na przykład w staraniach o pracę. Dlatego Klub Wolontariusza może uzupełniać ofertę PAL, czyli miejsca, w którym już drugi rok pracują koordynatorzy wspierający osoby zdecydowane zmieniać siebie i otaczającą rzeczywistość. W tę nową inicjatywę zaangażowane są także wolontariuszki, które mogą być przewodniczkami uczestników PAL-u po nowym dla nich obszarze - współpracy w ramach sformalizowanych działań na rzecz innych.
Pomimo tego, że Klub Wolontariusza nie jest formalnie związany z PAL jest wzbogaceniem możliwości działania lokalnego.14 czerwiec 2010
Komu potrzebny jest KIS?

Klub Integracji Społecznej - KIS to jeden z instrumentów Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. KIS to miejsce dla osób, które korzystają z pomocy społecznej i są długotrwale bezrobotne. Celem działań KIS jest przywrócenie właściwego funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy lub nauka pożądanych zachowań tych osób. Formuła klubu jest otwarta, współtworzona przez członków rekrutujących się z podopiecznych MOPR i równocześnie zarejestrowanych w PUP. Podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, konsultanta prawnego i informatyka członkowie klubu odkrywają własny potencjał i mocne strony charakteru. Tematy omawiane podczas spotkań to między innymi: aktywne metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne, ale także asertywność czy zarządzanie budżetem domowym. Zajęcia grupowe uzupełniają indywidualne konsultacje dla każdego członka klubu.
Działania podejmowane w KIS są nastawione na zmiany idące w kierunku poprawy jakości życia uczestników - przy ich aktywnym udziale w tym procesie. Począwszy od zmiany myślenia o sobie samym, poprzez dostrzeżenie możliwości tkwiących w ich własnych rodzinach, do czerpania satysfakcji z możliwości wpływania na otoczenie i pokonania izolacji społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7 czerwiec 2010
Jak się bawiono na Święcie Mieszkańców Rozbarku

Oczekiwana od dawna, słoneczna pogoda panująca w ubiegłą niedzielę, towarzyszyła festynowi zorganizowanemu w ramach Święta Mieszkańców Rozbarku. Rozpoczęcie zabawy wszystkim mieszkańcom dzielnicy obwieściła górnicza orkiestra, która przemaszerowała z placu Barbary na boisko przed budynkiem Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej przy ul. Alojzjanów. Pochód górniczych muzyków obserwowali przechodnie i spoglądający w wielu okien rozbarczanie. Wszak taki widok nie jest już dziś czymś codziennym. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez gospodarza Bytomia - Piotra Koja i dyrektora MOPR Jacka Kudziora można już było ruszyć do beztroskiej zabawy. A atrakcji było sporo...
Ten, kto miałby gorszy humor musiał ulec "zaczepkom" szczudlarzy, którzy skutecznie zapraszali do aktywności rozrywkowej. Najsumienniej - jak zwykle - bawiły się dzieci. Kiedy już uzyskały stosowny malunek na twarzy, mogły poskakać na gigantycznej skakance lub spróbować chodzenia na szczudłach. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy z wykorzystaniem ogromnej tęczowej chusty zwanej klanza. Ciekawe też było wspólne tworzenie obrazu, rozmiarami przypominającego płótna typu panorama, a zatytułowanego "Mój Rozbark". Dla nieco starszych przygrywał zespół Shynsky Band. Nie zabrakło także czegoś dla ciała. Stoisko kulinarne oferowało dania kuchni polskiej. Posileni uczestnicy z zapałem rywalizowali w konkursach sportowych i korzystali z różnych urządzeń służących rekreacji ruchowej. Do sukcesu imprezy w wielkim stopniu przyczynili się sami rozbarczanie, a ściślej, skupieni w ramach PAL mieszkańcy tej dzielnicy. Palowicze to ludzie, którzy pokonując własne trudności nie zapominają o środowisku, w którym żyją i swą aktywnością przyczyniają się do podnoszenia jakości życia w najbliższym otoczeniu. W tych wysiłkach wspierani są przez pracowników MOPR w Bytomiu oraz koordynatorów pracujących bezpośrednio w dzielnicy.
Święto Mieszkańców Rozbarku odbyło się już po raz drugi. Było elementem Programu Aktywności Lokalnej dla Rozbarku, będącego częścią Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za rok spotykamy się znów - pod rozbarskim, błękitnym niebem!

M.Ś.
27 maj 2010
II Święto Mieszkańców Rozbarku

W pierwszą niedzielę czerwca rozbarczanie będą świętować. Przy współpracy z MOPR członkowie PAL Rozbark organizują, dla siebie i innych mieszkańców dzielnicy, festyn. W tym roku impreza odbędzie się już po raz drugi. Pamiętając ubiegłoroczny sukces, możemy spodziewać się dobrej zabawy obfitującej w atrakcje dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci. Organizowanie festynu to nowy rodzaj pracy socjalnej podjętej rok temu w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Istotą projektu są działania podejmowane w celu poprawy własnego życia przy jednoczesnej pracy na rzecz otoczenia, w którym funkcjonują klienci MOPR.
Zapraszamy 6 czerwca od godziny 13-tej na plac Barbary, a od 14-tej na plac przed budynkiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Alojzjanów 6-8.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7 maj 2010
Poszukiwania Wykonawców dla KIS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w związku z realizacją Systemowego Projektu Aktywizacji SPA w Bytomiu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje Wykonawców do przeprowadzenia następujących zajęć w Klubie Integracji Społecznej (KIS) dla uczestników projektu:
1) zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu;
2) zajęcia z psychologiem;
3) zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego.

więcej informacji na głównej stronie zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie26 kwiecień 2010
Wycieczka krajoznawcza PAL z Bobrka

W sobotę 24 kwietnia członkowie PAL-u wyjechali w ramach "Koła Kultury" do skansenu będącego częścią Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Warto wspomnieć, że uczestnicy programu wykazali się umiejętnościami negocjatorskimi i udało im się uzyskać zgodę na darmowy wstęp do obiektu. Ponadto nawiązali współpracę z fundacją "Dom Nadziei", która pokryła koszty przejazdu do Chorzowa. W skansenie zwiedzający zobaczyli przykłady zabudowań wsi śląskiej z XVIII i XIX wieku. W tym dniu w skansenie odbywał się II Jarmark Średniowieczny, co stanowiło nie lada atrakcję dodatkową, bo można było spotkać się z rycerzami i wojami odzianymi w zbroje. Chętni mogli przymierzyć zbroję lub przejechać się na koniu. Wyjazd bardzo się wszystkim podobał i był ciekawym przykładem alternatywnego spędzania wolnego czasu.23 kwiecień 2010
PAL z "Bobrolistkiem"

Szkoła Podstawowa nr 16 zapoczątkowała realizację autorskiego programu ekologicznego pod nazwą "Bobrolistek". Do wzięcia udziału w akcji "Aleja klonów", której patronuje szkoła, zaproszeni zostali ubiegło i tegoroczni uczestnicy PAL-u. Palowicze z zadowoleniem podjęli współpracę - posadzili klon z numerem 13. Nazwiska osób uczestniczących w akcji umieszczono na akcie erekcyjnym i zakopano w korzeniach drzewa.21 kwiecień 2010
Palowicze dbają o swoje otoczenie

20 kwietnia przy słonecznej pogodzie przeprowadzono pierwszą akcję z serii "Zielone Brygady". 16 osób z Bobrka dziarsko wzięło się do sprzątania znacznej części ulicy Niemcewicza i usytuowanego przy niej skwerku oraz ulicy Glinki. Zapełniono ponad 15 dużych worków na śmieci. Podobną akcję zaplanowano na 22 kwietnia w dzielnicy Rozbark.20 kwiecień 2010
Zajączki 2010

W tym roku po raz drugi przeprowadzono wiosenną akcję "zajączek". Zajączek to świąteczne spotkanie okolicznościowe organizowane w ramach PAL na rzecz środowiska lokalnego.
W Bobrku w zabawie uczestniczyło 15 osób, w tym 9 dzieci, natomiast na Rozbarku 13 osób dorosłych i 30 dzieci. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy z nagrodami oraz drobne upominki. Tegoroczna nowość to fakt, że w rozbarską akcję czynnie włączył się działający od niedawna wolontariat. Darczyńcami i sponsorami byli okoliczni sklepikarze i działające w dzielnicy firmy, z którymi kontakt nawiązali sami mieszkańcy, a także ubiegłoroczni i obecni uczestnicy PAL. Obie imprezy odbyły się 19 kwietnia.6 kwiecień 2010
Kolejny rok bytomskiego SPA

Uchwałą nr 619/360/III/ 2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 2010 roku został zatwierdzony do realizacji projekt złożony przez MOPR w Urzędzie Marszałkowskim na początku roku. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to wejście w trzeci rok Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, projektu przeznaczonego dla korzystających z pomocy społecznej niezatrudnionych osób w wieku aktywności zawodowej, potrzebujących wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi problemami i poszukiwaniu pracy.31 marzec 2010
Spotkanie szkoleniowo - edukacyjne w KIS

Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowo-edukacyjnych w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu 18 marca 2010 r. osoby uczestniczące w cyklu szkoleń spotkały się z pracownicami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Oprócz psychologa - Katarzyny Czwiertni był pedagog - Jolanta Szurgacz.
W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka Miejskiej Komendy Policji w Bytomiu - policjantka z Wydziału Prewencji mł. asp. Agnieszka Cabak.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem klubowiczów. Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej omawiały temat dotyczący dziecka w zetknięciu z trudnymi sytuacjami, którymi mogą być m. in.: rozwód rodziców czy śmierć osób najbliższych.
W trakcie rozwodu rodzice często nie pamiętają o tym, iż ich dziecko fakt rozstania się osób sobie najbliższych odbiera jako sytuację najtrudniejszą, z którą w swoim życiu musiało się spotkać. Sposób, w jaki należy dziecko do nowej sytuacji przygotować został przybliżony przez psychologa i pedagoga.
Również śmierć osoby bliskiej może w dzieciach wywołać traumę. Jest to jedna z sytuacji w życiu, z którą każdy prędzej czy później będzie zmuszony się zmierzyć, dlatego bardzo ważnym jest odpowiednie przygotowanie dziecka na taką okoliczność.
Policjantka poinformowała o tym, jak należy reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, przekazała proste sposoby ustrzeżenia się przed kieszonkowcami. Jednym z tematów były również zasady bezpiecznego poruszania się po naszych drogach, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także odpowiedzialność osób dorosłych za popełnione czyny.
Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12.24 marzec 2010
Co proponuje SPA w Bytomiu w roku 2010?

Informowaliśmy o złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu na kolejny, trzeci już, rok działań.
W 2010 roku w projekcie będą wyodrębnione 4 ścieżki przeznaczone dla różnych odbiorców.
Uczestnikom PAL będą oferowane zajęcia w grupach samopomocowych (1 raz w tygodniu), spotkania z doradcą rodzinnym i prawnikiem, współdziałanie z animatorem lokalnym. Ponadto treningi kompetencji społecznych i szkolenia zawodowe oraz liczne działania o charakterze środowiskowym (m.in. lokalne debaty, sprzątanie dzielnic, imprezy okolicznościowe, święta mieszkańców, zajęcia kulturalno – edukacyjne, realizacja inicjatyw lokalnych).
Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze będą mieli do dyspozycji trening efektywnego uczenia się i planowania rodziny, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, trening kompetencji życiowych obejmujący m.in. naukę gotowania.
Ponadto działania ułatwiające start zawodowy, np. badania sanitarno - epidemiologiczne i prawo jazdy. Części wychowanków zostaną zaproponowane warsztaty dziennikarsko - reporterskie realizowane we współpracy z telewizją, z możliwością wykorzystania efektów ich pracy w tworzeniu profesjonalnych reportaży promocyjnych.
Pozostałe dwie ścieżki oferują wszystkim uczestnikom zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Oprócz tego będą inne formy wsparcia. I tak, osoby niepełnosprawne skorzystają: ze spotkań grup samopomocowych, wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, zajęć rehabilitacyjnych oraz szkoleń zawodowych. Niepełnosprawni będą mogli uczestniczyć dodatkowo w innych zajęciach, np. Akademia dla Rodziców, Wen Do dla dziewcząt i kobiet. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych będą uwzględniały specyfikę tej grupy. Spośród uczestników z punktów terenowych będzie wytypowana grupa 20 osób, które będą objęte wsparciem asystenta rodziny (przez około pół roku). Pozostałe osoby będą korzystały ze szkoleń zawodowych. Ponadto wszyscy uczestnicy będą mogli brać udział w zajęciach typu Akademia dla Rodziców, Wen Do dla dziewcząt i kobiet.
W SPA wezmą udział 343 osoby (w tym co najmniej 240 kobiet, 30 osób niepełnosprawnych, 30 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze, 40 uczestników programów aktywności lokalnej na Bobrku i Rozbarku, pozostali uczestnicy będą rekrutowani w 9 punktach terenowych. Będziemy realizować:
- 40 porozumień w ramach programów aktywności lokalnej,
- 30 indywidualnych planów usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki,
- 273 kontrakty socjalne.
Przewidziana jest stacjonarna i wyjazdowa forma zajęć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11 marzec 2010
PAL po raz drugi, czyli nowe programy dla Bobrka i Rozbarku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Jednym z narzędzi tego projektu są programy aktywności lokalnej. Na lutowej sesji radni uchwalili nowe programy na rok 2010 dla Rozbarku i dla Bobrka. Rozbark i Bobrek dotknięte są licznymi problemami społecznymi. Programy aktywności lokalnej (PAL) są sposobem na pokonanie tych problemów. Wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezrobocie, brak integracji oraz niedostosowanie mieszkańców do rzeczywistości z jednej strony, a nagromadzenie różnorodnych braków i niepożądanych zjawisk w otaczającej przestrzeni z drugiej, składają się na krytyczny obraz tych dzielnic. Głównym celem obydwu programów jest zmiana lokalnej rzeczywistości przez zwiększenie integracji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia. Ludzie ci korzystają z pomocy MOPR w Bytomiu i w rezultacie działań pracowników socjalnych mają szansę zmniejszenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej. Mogą także zdobyć lub rozwinąć umiejętności i kwalifikacje ułatwiające powrót bądź zaistnienie na rynku pracy.
Do poprawy sytuacji bytowej zagrożonych grup niezbędna jest edukacja społeczna, zwłaszcza w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i organizowania ruchów samopomocowych. Potrzebne jest wyłonienie liderów lokalnych i zaangażowanie animatorów. W tej chwili w obu dzielnicach brakuje naprawdę aktywnych organizacji pozarządowych, a te, które istnieją wymagają wsparcia. Powoduje to konieczność podjęcia działań wspierających społeczności lokalne w samoorganizowaniu się, tworzeniu ruchów samopomocowych, wypracowywaniu metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej.
Ważnym elementem programów będzie wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji na rzecz klientów pomocy społecznej i ich otoczenia. Będą to instrumenty o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub społecznym, w tym m.in. poszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego i informacji obywatelskiej. Do zainicjowania procesu integracji mieszkańców i zmiany wizerunku Bobrka i Rozbarku przyczynią się działania w środowisku: festyny, debaty społeczne i prace mieszkańców w celu uporządkowania wybranych terenów zielonych.
Realizacja proponowanych programów daje możliwość zahamowania postępującego procesu degradacji społecznej Bobrka i Rozbarku. Pogląd ten opiera się na ocenie realizacji programów w ubiegłym roku. Zaobserwowano pierwsze pozytywne efekty, co potwierdza celowość kontynuacji przedsięwzięcia. Finansowanie przyjętych programów zaplanowano z budżetu Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

M.Ś.
24 luty 2010
Dobre praktyki bytomskiego MOPR na forum Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich

W dniach 22-23 lutego 2010 r. Bytom gościł przedstawicieli miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich, pracujących w ramach III edycji Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w sektorze pomocy społecznej. Nasze miasto odwiedzili przedstawiciele: Elbląga, Jarocina, Poznania, Szczecina, Tomaszowa Mazowieckiego, Torunia, Warszawy i Zakopanego. Prace GWD to przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mające na celu pracę samorządów nad doskonaleniem usług publicznych poprzez zastosowanie ilościowych wskaźników, ankiet satysfakcji klientów i wymianę informacji na temat dobrych praktyk.
Bytomskie spotkanie było okazją do zaprezentowania doświadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz klientów pomocy społecznej. W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy zapoznani zostali z procesem zmian organizacyjnych wprowadzanych od 2007 roku w strukturze MOPR i z metodami pracy stosowanymi zarówno w pracy z indywidualnymi klientami, rodzinami, jak i społecznością lokalną dwóch dzielnic objętych programami aktywności lokalnej. Zaprezentowano rezultaty dwuletniej realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, będącego kompleksowym przedsięwzięciem umożliwiającym finansowanie szerokiego wachlarza narzędzi pracy socjalnej na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć efekty tej pracy przedstawione w formie reportażu zrealizowanego we współpracy z TVP 3 Katowice w cyklu Czeka Cię życie. Ponadto, jako dobre praktyki, zaprezentowano system środowiskowego wsparcia oferujący pomoc na rzecz osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W Bytomiu ten system skutecznie funkcjonuje od wielu lat, a praca środowiskowa przynosi pozytywne efekty w postaci ograniczenia skierowań osób chorych do placówek opieki instytucjonalnej oraz w postaci poprawy codziennego funkcjonowania osób chorych w ich najbliższym środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. W kolejnym dniu przedstawiciele Związku Miast Polskich zapoznali się z pracą Klubu Integracji Społecznej i prowadzonymi przez niego zajęciami z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej klientów MOPR, programem prac społecznie użytecznych realizowanym we współpracy z PUP oraz projektem współfinansowanym ze środków konkursowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej, mającym na celu zwiększenie zasobu lokali socjalnych miasta poprzez zaangażowanie uczestników prac społecznie użytecznych w proces remontu przyszłych lokali socjalnych.
Współpraca w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń ma przynieść polepszenie jakości oraz podniesienie skuteczności i efektywności usług świadczonych przez samorządy.

B.Ż.
3 luty 2010
Klub Integracji Społecznej

W pierwszych dniach lutego 2010 roku Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu rozpoczyna kolejną edycję zajęć szkoleniowo-edukacyjnych. Zajęcia prowadzą:
- doradca zawodowy,
- terapeuta,
- pracownik socjalny,
- konsultant prawny,
- informatyk.
W odpowiedzi na potrzebę rozszerzenia tematyki poruszanej podczas spotkań w Klubie Integracji Społecznej nawiązano współpracę z bytomską Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, której specjaliści poprowadzą zajęcia warsztatowe dla uczestników KIS-u.
Podobnie jak w ubiegłym roku - harmonogram zajęć KIS-u obejmuje jeden dzień zajęć warsztatowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu w Centrum Kariery Zawodowej, gdzie klubowicze spotkają się z doradcami zawodowymi PUP.
Podczas zajęć z doradcą zawodowym wszyscy mają możliwość profesjonalnego przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego pomagają racjonalnie skonstruować budżet domowy, poszukać oszczędności.
W trakcie zajęć w pracowni komputerowej uczestnicy szkoleń w KIS-ie będą mieli możliwość zastosowania wiedzy nabytej podczas sesji z doradcą zawodowym, a dotyczącej aktywnych metody poszukiwania pracy poprzez narzędzie jakim jest Internet.

B.E.
25 styczeń 2010
Co słychać w bytomskim SPA?

15 stycznia br. Dział Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów MOPR w Bytomiu złożył, w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, wniosek o dofinansowanie realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu na rok 2010 - w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Złożony wniosek będzie teraz oceniany pod względem formalnym i merytorycznym, po czym zostanie ustalony termin przekazania do Bytomia środków finansowych. Proces ten może potrwać kilka miesięcy.
W bieżącym roku działaniami projektu planuje się objąć grupę docelową 343 osób, a wśród nich:
- 30 niepełnosprawnych,
- 30 opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze,
- 40 uczestników Programu Aktywności Lokalnej w Bobrku i w Rozbarku.

Rok 2010 będzie trzecim rokiem funkcjionowania SPA w Bytomiu.11 styczeń 2010
Jak minął rok 2009 w Systemowym Projekcie Aktywizacji - SPA w Bytomiu?

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu był prowadzony już drugi rok w bytomskim MOPR. Projekt ten jest wsparciem dla korzystających z pomocy społecznej niezatrudnionych osób w wieku aktywności zawodowej, szukających pomocnej dłoni i wzmocnienia motywacji w radzeniu sobie z codziennymi problemami i z poszukiwaniem pracy.
Opisane niżej działania zaangażowały 462 osoby (planowano 435) - w tym: 345 kobiet, 117 mężczyzn, 35 niepełnosprawnych i 32 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. Projekt zakończyło sukcesem 407 osób (311 kobiet i 96 mężczyzn), zrezygnowało z uczestnictwa 55 osób (34 kobiety, 21 mężczyzn). Zawarto 401 kontraktów socjalnych (wliczając w to różne odmiany), a w ramach PAL - 61 porozumień.
Celem działań w ramach projektu było zmniejszenie lub pokonanie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych, powodujących izolację społeczno - zawodową uczestników oraz nabycie czy wzrost umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a co za tym idzie podniesienie poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia.
W roku 2009 powstały nowe inicjatywy: programy aktywności lokalnej - PAL dla Bobrka i Rozbarku oraz działający w strukturze MOPR, Klub Integracji Społecznej (KIS).
Zajęcia oferowane uczestnikom projektu miały rozwinąć ich kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe. Wszystko to przy wsparciu ze strony pracowników socjalnych, którzy poprzez działania w projekcie odpowiadają na indywidualne potrzeby konkretnych osób.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności

Elementem projektu są kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje pomocne w zdobyciu pracy. Po ustaleniach będących wynikiem współpracy doradców zawodowych i uczestników projektu, ci ostatni rozpoczęli szkolenia w ramach odpowiednich kursów. Zainteresowani uczestnicy podjęli szkolenia na 26 kursach. Kilkadziesiąt osób zdobyło kwalifikacje między innymi: spawacza, konserwatora gospodarczego, magazyniera - hurtownika, instalatora. Zaś dla innych kasa fiskalna, komputer czy zasady prowadzenia działalności gospodarczej przestały być obszarem nieznanym. Są też tacy, którzy podczas kursu barmana zdobyli wiedzę na temat przyrządzania i podawania drinków. Były także kursy fryzjera - stylisty, florystyczny, stylizacji paznokci z elementami kosmetyki, by wymienić te, które wymagają swego rodzaju zmysłu artystycznego. Dla osób mających inne predyspozycje zorganizowano kurs obsługi kadrowo - płacowej czy pracownika biurowego, a także sprzedawcy. Przybyło też wykwalifikowanych opiekunek, kucharzy czy ich pomocy. Odbył się również kurs aranżacji wnętrz. Szkolenia zawodowe zostały wzbogacone o możliwość zdobycia nowych kompetencji przydatnych na rynku pracy. Były to: obsługa komputera, znajomość języków obcych, kursy prawa jazdy kat. B. Oprócz wspomnianych kursów w roku 2009 duży nacisk położono na rozwijanie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych beneficjentów. Wybór obszarów działań i sposobów realizacji założeń programowych nastąpił po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb uczestników projektu. Następnie podjęto różne działania miękkie wspierające umiejętności interpersonalne oraz samoocenę uczestników, na które złożyły się indywidualne programy usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych; treningi kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych. Zaczęły też działać PAL i KIS.

Indywidualne programy dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Jedna z grup objętych treningiem to usamodzielniająca się młodzież opuszczająca rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Młodzi ludzie pod okiem instruktora - terapeuty w trakcie warsztatów zgłębiali tajniki swej psyche. Uświadamiali sobie własne możliwości, rozpoznawali emocje i uczyli się nad nimi panować. Szukali szans na zmianę dotychczasowej sytuacji życiowej. Podczas warsztatów dowiadywali się jak ważna jest komunikacja międzyludzka i co trzeba robić, żeby relacje z otoczeniem były prawidłowe i przynosiły oczekiwane rezultaty. Uczestnicy treningu uczyli się także jak wyjść z błędnego koła wyuczonej bezradności, która powoduje społeczną izolację. Oprócz warsztatowych zajęć w grupach prowadzone były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomagał wybrać najbardziej odpowiedni kierunek drogi zawodowej. Młodzi ludzie nabywali także umiejętności potrzebne do codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. W programie warsztatów było m. in. planowanie budżetu domowego czy przygotowywanie posiłków.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych

Innym adresatem działań projektowych były matki, które nie radziły sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, czy też miały trudności w wyrażaniu emocji, a w konsekwencji nieumiejętnie kierowały własnym życiem. W trakcie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych odbywały się zajęcia uczące tworzenia właściwej relacji rodzic - dziecko i stosowania zasad właściwego wychowania i funkcjonowania rodziny. Ważnym punktem zajęć było ćwiczenie umiejętnego radzenia sobie ze stresem i budowanie pozytywnego nastawienia do siebie samego i otoczenia. W czasie, gdy rodzice zdobywali wiedzę i trenowali wzorcowe zachowania, dzieci bawiły się pod fachową opieką. Zajęcia grupowe nie kończyły pracy nad przemodelowaniem relacji w rodzinie. Końcowy etap programu polegał na indywidualnych konsultacjach z profesjonalnym doradcą, który odwiedzał rodziny w ich mieszkaniach. Po obserwacjach zachowań opiekuńczo - wychowawczych, wskazaniu słabych i mocnych stron rodziny - doradca ustalał z domownikami kierunki działań i określał zasady ich realizacji. W ten sposób uczestniczki zostały wyposażone w narzędzie pozwalające lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami. Rodziny, które borykają się z poważniejszymi problemami opiekuńczo - wychowawczymi skorzystały z usługi asystenta rodzinnego. Istotnym elementem pracy asystenta rodzinnego było sporządzenie diagnozy i indywidualna pomoc członkom rodziny w zmianie samooceny, wzbudzenie wiary we własne umiejętności oraz motywowanie do podejmowania działań, które wcześniej wydawały się niemożliwe do wykonania.

PAL - programy aktywności lokalnej skierowane do członków lokalnej społeczności

Wspieranie indywidualnych osób i rodzin dopełniały działania na rzecz otoczenia. Dwie bytomskie dzielnice - Bobrek i Bytom są postrzegane jako środowisko, w którym najbardziej uwidoczniły się negatywne skutki transformacji. Jednak po latach marazmu pojawiły się szanse na zmiany. PAL, czyli Program Aktywności Lokalnej dał możliwości zaktywizowania lokalnej społeczności przez jej członków. 60 mieszkańców tych dzielnic przystąpiło do programu PAL i z powodzeniem, krok po kroku zmieniało własne życie i otoczenie społeczne. W ramach PAL działają kluby dzielnicy, w których powstały grupy samopomocowe. Są to miejsca wymiany myśli i doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia, gdzie można także skorzystać z pomocy prawnika, psychologa czy doradcy rodziny. Uczestnicy PAL-u pod kierunkiem animatora lokalnego sami decydowali o podejmowanych inicjatywach na rzecz dzielnicy. Wiosną zorganizowano akcje porządkowe i imprezy integrujące lokalną społeczność. Mieszkańcy samodzielnie posprzątali place i skwery w swym otoczeniu, a następnie posadzili drzewka, zaś jesienią na Wzgórzu Róż posadzili róże. Zorganizowano też zabawy dla dzieci. Oprócz widocznego efektu estetycznego podjęte inicjatywy miały również inny walor. Uaktywniły ludzi do tej pory biernych, którzy przekonali się, że oni sami mają także wpływ na to, co dzieje się wokół nich. W Bobrku i Rozbarku odbyły się też festyny pod nazwą Święto Dzielnicy podczas, których wszyscy mieszkańcy mogli, między innymi, poznać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Klub Integracji Społecznej - KIS

Przywrócenie do właściwego funkcjonowania w środowisku lub nauka pożądanych zachowań to istotne elementy dla osób długotrwale bezrobotnych czy niezaradnych życiowo.
W celu wykonania tego zadania w bytomskim Ośrodku Pomocy Rodzinie stworzono Klub Integracji Społecznej - KIS. Formuła klubu jest otwarta, współtworzona przez członków rekrutujących się z podopiecznych MOPR. Działania Klubu Integracji Społecznej miały ma celu przyczynienie się do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, podczas zajęć prowadzonych przez: doradcę zawodowego, terapeutę, pracownika socjalnego i konsultanta prawnego. Zajęcia w klubie pomagały uczestnikom poznać własny potencjał i uzmysłowić sobie mocne strony charakteru czy odkryć umiejętności i talenty. Tematy omawiane podczas spotkań to między innymi: aktywne metody poszukiwania pracy, właściwe zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, dokumenty aplikacyjne, możliwości powrotu lub zaistnienia na rynku pracy, elementy prawa pracy, zarządzanie budżetem domowym. Zajęcia grupowe były uzupełniane indywidualnymi konsultacjami dla każdego członka klubu. Na zakończenie każdy otrzymał certyfikat i utrwalone na nośniku elektronicznym, dokumenty opracowane przez siebie w trakcie zajęć.

Działania podejmowane w roku 2009 na rzecz adresatów Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu były nastawione na szeroko pojęte zmiany idące kierunku poprawy jakości życia uczestników - przy ich aktywnym udziale w tym procesie. Począwszy od zmiany myślenia o sobie samym, poprzez dostrzeżenie możliwości tkwiących w ich własnych rodzinach, a w końcu czerpaniu satysfakcji z możliwości zmieniania otoczenia i pokonania izolacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

M.Ś.Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,455 unikalne wizyty