Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie w 2008


SYSTEMOWY PROJEKT AKTYWIZACJI - SPA W BYTOMIU


Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Projekt ten realizowany jest z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej.

Realizacja obejmuje okres od kwietnia 2008r. do grudnia 2008r. z możliwością kontynuacji przez cały okres programowania.

Celem ogólnym projektu SPA jest zwiększenie integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych oraz ich otoczenia, a osiągany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, którymi są:
1. zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych, zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno – zawodowej,
2. zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy,
3. rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji.


O PROJEKCIE W MEDIACH
Ogłoszenie, które ukazało się w bytomskich gazetach miejskich


24.11.2008 – Życie Bytomskie
28.11.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
01.12.2008 – Życie Bytomskie
05.12.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
08.12.2008 – Życie Bytomskie
12.12.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
15.12.2008 – Życie Bytomskie
Ogłoszenie, które ukazało się w bytomskich gazetach miejskich


04.07.2008 – Bytomska Gazeta Miejska
18.07.2008 – Bytomska Gazeta Miejska
22.08.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
25.08.2008 – Życie Bytomskie
29.08.2008 – Bytomska Gazeta Miejska
26.09.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
29.09.2008 – Życie Bytomskie
10.10.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego
13.10.2008 – Życie Bytomskie
24.10.2008 – lokalne wydanie Dziennika Zachodniego


* * * * *


"Wróciła do nich nadzieja" - Życie Bytomskie z dnia 22 grudnia 2008 roku

"Dać wędkę... i nauczyć łowić" - Bytomska Gazeta Miejska z dnia 19 grudnia 2008 roku

"Nie SPA-suj! Poukładaj swoje życie" - Bytomska Gazeta Miejska z dnia 5 grudnia 2008 roku

"Bobrek - dzielnica cudów" - Bytomska Gazeta Miejska z dnia 21 listopada 2008 roku

"Prawo jazdy za darmo" - Dziennik Zachodni (wydanie regionalne - Bytom) z dnia 3 października 2008 roku

"Chcą pomóc w znalezieniu pracy - Rusza nowy projekt" - Dziennik Zachodni (wydanie regionalne - Bytom) z dnia 4 lipca 2008 roku

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,449 unikalne wizyty