Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Uczestnicy 2008


Działaniami w ramach realizowanego przedsięwzięcia objęta zostanie grupa docelowa 345 osób, w tym młodzież w wieku 15-25 lat oraz osoby niepełnosprawne, które:
1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
2. są w wieku aktywności zawodowej,
3. nie pracują,
4. nie korzystały dotychczas z tej samej formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.3 PO KL.

Planowana realizacja umożliwi uczestnikom zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej, zwiększy lub umożliwi nabycie umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia.

Szczegółowych informacji dla wszystkich zainteresowanych udzielają pracownicy socjalni w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,466 unikalne wizyty