Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Pożegnanie z PAL-em

Informacje SPA24 czerwca odbyło się spotkanie pożegnalne z Programem Aktywności Lokalnej w Śródmieściu. Projekt powstał, by podnieść poziom aktywności mieszkańców dzielnicy, służył rozwiązywaniu lokalnych problemów i zaspokajaniu indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. W miłej atmosferze rozmawiano o tym, co wydarzyło się podczas trwania projektu. Uczestnicy dzielili się wrażeniami, wspominali najlepsze chwile i opowiadali jak udział w PAL-u zmienił ich życie. Podkreślali, że zdobyli większa wiarę we własne możliwości. Zdobyli umiejętności umożliwiające ponowne wejście na rynek pracy, podnieśli samoocenę, przełamali poczucie izolacji oraz umocnili się w przekonaniu, że jeśli się czegoś mocno chce to poprzez upór i determinację jest to możliwe do osiągnięcia. Uczestnicy programu podziękowali animatorom lokalnym za wyrozumiałość i cierpliwość. Na zakończenie wymieniono uściski i z uśmiechem, ale też z żalem i niedosytem, że to już koniec, zakończono udział w PAL-u.

Wiec mieszkańców Bobrka i Karbia

Informacje SPA25 czerwca odbył się ostatni wiec-spotkanie mieszkańców Bobrka i Karbia. Na początku spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z dzielnicą, m.in. poinformowano o ciekawej inicjatywie BCK - Przychodni Kreatywnej, w ramach której odbędą się 29 i 30 czerwca warsztaty plastyczne, ekologiczne itp. dla najmłodszych mieszkańców Bobrka. Następnie podsumowano realizację Programu Aktywności Lokalnej od stycznia 2014 r. do czerwca br., zwrócono uwagę na zmiany jakie zaszły w dzielnicy. Rozmawiano też o potrzebach mieszkańców zaspokojonych w trakcie Programu. Wiec zakończył się wystawą zdjęć przedstawiających dzielnicę Bobrek (zdjęcia wykonali uczestnicy, uczestniczki PAL oraz mieszkańcy Bobrka. Był to efekt cyklu spotkań edukacyjnych z na temat fotografowania. Zdjęcia stały się inspiracją do przeprowadzenia rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętej zmiany wizerunku dzielnicy Bobrek. Mieszkańcy dzielili się opiniami, a także obawami związanymi z losami dzielnicy. W debacie brał udział mieszkaniec Bobrka Pan Jan Kubiak, który opowiedział o losach Bobrka, latach rozkwitu i upadku dzielnicy, ponadto przybliżył historię miejsc i budynków zamieszczonych na fotografiach.

12 czerwca – ważny dzień dla sportu w PAL-u

Informacje SPA2 czerwca w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 6 przy ul. Piecucha 10 zgromadzili się uczestnicy i uczestniczki PAL z mieszkankami Bobrka. Celem spotkania były przygotowania do planowanych rozgrywek piłki nożnej 12 czerwca. Ustalono skład drużyny piłkarskiej, podzielono zadania związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek. Ponadto przygotowano plakaty informujące o rozgrywkach, które zostały rozwieszone na terenie dzielnic Bobrek i Karb.

Wyjazd do Cieszyna

Informacje SPAUczestniczki, uczestnicy PAL oraz mieszkańcy Bobrka i Karbia wyjechali na wycieczkę do Cieszyna. Zwiedzono Muzeum Drukarstwa, gdzie odbyły się ciekawe warsztaty graficzne, podczas których wykonano własnoręczne linoryty. Następnie zwiedzano Wzgórze Zamkowe, tj. Wieżę Piastowską oraz Rotundę św. Mikołaja. Teren Wzgórza Zamkowego był także miejscem odpoczynku i zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu.
Spacer Cieszyńską Wenecją dostarczył miłych wrażeń, końcu którego obejrzano Studnię Trzech Braci - symbol powstania miasta. Zakończenie pobytu w Cieszynie miało miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie przewodniczka ciekawie przybliżyła historię miasta oraz Śląska Cieszyńskiego. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób.

Ostatnie spotkanie edukacyjne

Informacje SPAOdbyło się ostatnie spotkanie edukacyjne dotyczące nauki fotografowania. Na zajęciach podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i umiejętności technik fotografowania. Ponadto przygotowano zdjęcia i oprawiono je w antyramy. Zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas rozgrywek piłki nożnej w ramach Ligi Podwórkowej. Dokonano także segregacji zdjęć wykonanych przez mieszkańców Bobrka, które posłużą jako materiał do konsultacji społecznych. Podsumowując cykl spotkań zebrani zwrócili uwagę na utalentowanych fotograficznie uczestników i motywowali ich do rozwijania swojej pasji.
Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,457 unikalne wizyty