Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Niepełnosprawni w SPA w Bytomiu

Informacje SPAW Systemowym Projekcie SPA w Bytomiu od stycznia roku 2014 do czerwca 2015 uczestniczyły 44 osoby niepełnosprawne. Cały program oferowany w SPA ukończyły 32 osoby, podnosząc tym samym swój poziom integracji społeczno zawodowej.
W ramach projektu odbyło się siedem spotkań grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych prowadzonych przez pracownika socjalnego do spraw osób niepełnosprawnych. Tematyka spotkań obejmowała sprawy projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Oprócz tego omawiano również budżet obywatelski, zasady uczestnictwa w CIS, ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych, zasady otrzymywania dodatku energetycznego. Poruszano też prawidłowe relacje i zachowania podczas wyjazdowych szkoleń i warsztatów, w których niepełnosprawni uczestniczyli.
Niepełnosprawni uczestnicy projektu skorzystali z następujących instrumentów aktywnej integracji:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego celem było zmniejszenie barier psychologicznych i społecznych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), wzrost umiejętności społecznych oraz zwiększenie integracji społecznej, zwiększenie poziomu wiedzy o możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy;
- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego;
- warsztaty niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi i zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo jako wyjazdowa forma zajęć połączonych z rekreacją i rehabilitacją;
- grupy samopomocowe, w których uczestnicy o podobnej sytuacji życiowej mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania przyjaźni, ale również poszerzenia wiedzy w interesujących ich obszarach;
- wyjazdowy i stacjonarny trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem;
- wyjazdowy trening asertywności i samoobrony Wen do;
- wyjazdowy trening umiejętności komputerowych;
- kursy zawodowe (np.: magazyniera, pracownika małej gastronomii, profesjonalnego sprzątania, profesjonalnego sprzedawcy-handlowca, przedstawiciela handlowego, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych);
- wyjazdowy trening kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
- poradnictwo specjalisty pracy z rodziną;

Działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych były nastawione na zmiany idące w kierunku poprawy jakości ich życia oraz pokonania izolacji społecznej, przy ich aktywnym udziale w tym procesie. W efekcie tych działań uczestnicy projektu nawiązywali przyjaźnie i więzi ułatwiające wspólne rozwiązywanie problemów związanych z poszukiwaniem pracy czy przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy wspierali się w trudnych chwilach, ale także dzielili się informacjami o sukcesach.
Z opinii wyrażanych przez uczestników projektu wynika, że udział w projekcie pozwoliło im rozwinąć się zarówno zawodowo jak i społecznie poprzez nawiązanie nowych kontaktów. Wielu z nich wyraziło opinie, że odbyte warsztaty, kursy i szkolenia dały im większą pewność siebie i nadzieję na pokonanie wielu barier wynikających z niepełnosprawności.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,463 unikalne wizyty