Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Jak działał Klub Integracji Społecznej ...

Informacje SPAW latach 2014 - 2015 w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w ramach Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzono zajęcia szkoleniowo-edukacyjne z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych mieszkańców Bytomia. W tym okresie aktywnie w zajęciach uczestniczyło 260 kobiet i mężczyzn.
Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzili psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, konsultant prawny, informatyk, konsultant prawny, oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące między innymi pokazania możliwości powrotu lub zaistnienia na rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aspekty dotyczące komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, umiejętnego gospodarowania budżetem domowym, a także zagadnienia prawa pracy.
Ponadto uczestniczący w KIS nabyli podstawowe umiejętności obsługi komputera podczas zajęć w pracowni komputerowej. Każdy z uczestnik miał możliwość założenia adresu mailowego, mógł też praktycznie wykorzystać jedną z aktywnych form poszukiwania pracy - poprzez portale internetowe. Prowadzone były także zajęcia aktywizujące w PUP w Bytomiu.
Specjalista reintegracji zawodowej wspólnie z uczestnikami wytyczał ścieżki rozwoju zawodowego poszczególnych osób. W wyniku czego uczestnicy zajęć nabyli bądź rozwinęli umiejętności interpersonalne, a także podnieśli samoocenę, zmniejszyli bariery psychologiczno- społeczne, zdobyli lub pogłębili wiedzę na temat konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz zostali objęci działaniami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. W wyniku zintensyfikowanych działań podejmowanych przez pracowników KIS, uczestniczki i uczestnicy zajęć znaleźli zatrudnienie. Stanowiska pracy, gdzie zatrudniane były osoby kończące KIS to najczęściej opiekun osób starszych, sprzedawca, pracownik gastronomii, sprzątaczka, krawcowa, pracownik inwentaryzacji czy operator suwnicy oraz inne – wynikające z zapotrzebowania rynku pracy. Ponadto uczestnicy zajęć w KIS rozpoczynali bądź kontynuowali naukę. Najczęściej podejmowali naukę na poziomie szkoły średniej, ale również w gimnazjach, szkołach zawodowych, a także na poziomie szkoły wyższej.
Poza tym mieli możliwość realizacji prac społecznie użytecznych, które przygotowują do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez - między innymi - wyrobienie i wpojenie podstawowych umiejętności pracowniczych (obowiązkowości, systematyczności, zaangażowania, umiejętności gospodarowania własnym czasem i in.).
Obserwując zmianę w postawach większości uczestników KIS bezsprzecznie można stwierdzić, że te działania są niezbędne w procesie kształtowania postawy społecznej. Przyczyniają się do podniesienia wiary we własne siły, integracji społecznej i motywują do pracy nad sobą.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,470 unikalne wizyty