Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Wycieczka do ZOO

Informacje SPAUczestnicy PAL Bobrek i Karb ze swoimi dziećmi zwiedzili Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Podczas zwiedzania oglądali ciąg ziemno-wodnych wybiegów przystosowanych dla pelikanów, flamingów i innych gatunków ptactwa wodnego, a także wyspę z domkiem dla lemurów wari czerwonych. Ponadto zobaczyli obszerne wybiegi licznych przedstawicieli grupy antylop, m.in. koby, kudu wielkie, elandy i gnu brunatne, wybiegi kuców i osłów pitou, woliery dla ptaków, w których są czaple, żurawie stepowe i kilka gatunków ptaków blaszkodziobych. Obserwowali też wybieg dla słoni indyjskich, z którym sąsiaduje tzw. staw kormoranów, w którym pływają pelikany. Dalej były żyrafy, i antylopy. W Skalnej Kotlinie Dinozaurów umieszczono zrekonstruowane okazy dinozaurów żyjących w mezozoiku na obszarze Azji Centralnej. Wielką atrakcją były dla dzieci brunatne niedźwiedzie, lwy, irbisy, pantery perskie, bizony, zebry, wielbłądy oraz wilki grzywiaste, surykatki, małpy, nosorożce, lamy oraz duże papugi. Przejście całego udostępnionego do zwiedzania obszaru zajęło niemal cztery godziny. Wyprawa w świat egzotycznych zwierząt sąsiadujący z miejską cywilizacją była dla wszystkich, szczególnie najmłodszych, uczestników wycieczki nie lada przygodą.

Wiec w Karbiu

Informacje SPAWiec - spotkanie mieszkańców Bobrka i Karbia odbył się w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia 29 lipca. Tym razem, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, miejscem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 21 w Karbiu. Podczas wiecu poruszane były tematy dotyczące dzielnic objętych działaniami PAL-u. Spotkanie zaszczycili radni Rady Miejskiej w Bytomiu panowie Tomasz Wac oraz Krzysztof Gajowiak. Mieszkańcy poruszali tematy dla nich ważne i dotyczące ich samych oraz dzielnicy, w której mieszkają. Jeden z uczestników posiłkował się zdjęciami obrazującymi stan chodników w Karbiu. Radni udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, obiecali też pomóc w przedstawianych kwestiach, w miarę swoich możliwości. Omawiano również harmonogram na sierpień, planowano kolejne działania związane z wyjazdem do ZOO w Chorzowie oraz zbliżającym się wernisażem w Bibliotece Miejskiej w Bytomiu.

O miłości i zgodzie w rodzinie

Informacje SPAW ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia 28 lipca odbyło się kolejne spotkanie z doradcą rodziny Anną Sarnecką. Temat spotkania to: miłość i zgoda jako fundament szczęśliwej rodziny. Uczestniczący w spotkaniu byli bardzo zainteresowani tematem zajęć. Współpracowali z otwartością i przytaczali przykłady z własnego życia. Niektórzy podzielili się z innymi własnymi doświadczeniami życiowymi. Zajęcia przebiegały w atmosferze życzliwości i spokoju. Spotkanie wywołało u niektórych osób refleksje nad własnym życiem (u niektórych nawet łzy). Kolejne sierpniowe spotkanie z doradcą rodziny, planowane jest (jeśli pogoda pozwoli) na boisku "Stalka", które zostało uporządkowane w minionym miesiącu.

Konsultacje społeczne z uczestnikami PAL-u z Bobrka i Karbia

Informacje SPA8 sierpnia realizatorzy Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia zorganizowali w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 6, przy ul. Piecucha 10, spotkanie poświęcone edukacji obywatelskiej. Tematem była "Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+" a prowadzone było przez przedstawicieli Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, kierownika Referatu Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich pana Lucjana Goczoła oraz panią Magdalenę Mazurkiewicz.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi mieszkańcy mieli możliwość dowiedzieć się:...

Poszanowanie potrzeb innych, czyli o szacunku w rodzinie

Informacje SPAW PAL-u Śródmieście odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu poradnictwa specjalistycznego ze specjalista pracy z rodziną. Tematem sierpniowych zajęć był "Szacunek – poszanowanie potrzeb innych w rodzinie". Bardzo ważne jest, aby członkowie rodziny odnosili się do siebie z szacunkiem. Szczególnie ważne jest to w relacji matka – ojciec, gdyż dzieci wzrastające w szanującej się rodzinie od początku uczą się szacunku w kontaktach z innymi. Istotne jest, aby być życzliwym wobec innych i opanowanym w reakcjach. Nawet jeśli zaistnieje jakiś problem to należy go załatwić spokojnie. Należy wzajemnie szanować poglądy partnerów. Natomiast ciągłe kłótnie, wulgaryzmy, albo używanie wobec siebie przemocy to przejawy braku szacunku wobec innych i siebie samego. Zajęcia stały się okazją do refleksi na temat własnego postępowania oraz dały szereg wskazówek jak postępować z szacunkiem wobec innych.

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,851,452 unikalne wizyty