Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Trzy dni na boisku, czyli o sprzątaniu "Stalki"

Informacje SPABytomianie uczestniczący w Programie Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia przy udziale organizacji pozarządowych działających w Bytomiu (tj.: BAS, IOGT Polska oraz Inicjatywa Ulicy Mickiewicza) uporządkowali boisko „Stalka” w Bobrku. Pomysł posprzątania boiska wyszedł od samych mieszkańców na jednym z wieców. Wiele osób wspominało, że to boisko było kiedyś wykorzystywane do sportowych zajęć dzieci i dorosłych. I dlatego sami mieszkańcy wskazali to miejsce jako ważne i przydatne dla dzielnicy. Prace rozłożono na trzy dni. Pierwszego dnia, czyli 12 lipca nie udało się zakończyć koszenia i grabienia, bo teren ogromny, ale i tak spora już część boiska została uporządkowana przez grupę blisko 50-osobową...

W sobotę spotkajmy się na 'Stalce'

Informacje SPAW ubiegłym miesiącu informowaliśmy o zamiarze przywrócenia do użytku lokalnego boiska. Teraz zamiar przerodzi się w działanie. Realizatorzy i uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia organizują w sobotę 12 lipca porządkowanie boiska „Stalka” przy ul. Pod Brzozami w Bobrku. Porządkowanie skupi się głównie na wykoszeniu trawy i ma na celu umożliwienie rodzicom i dzieciom przyjemnego spędzania czasu w okresie wakacji. W związku z tym, że jest to duży obszar do uporządkowania, swoją pomoc zadeklarowały już organizacje pozarządowe działające w Bytomiu tj. Bytomianie Aktywni Społecznie, Stowarzyszenie Inicjatywy Ulicy Mickiewicza i IOGT Polska. Prosimy również mieszkańców, którym nie jest obojętny wizerunek dzielnicy i bezpieczeństwo dzieci mieszkających w Bobrku o włączenie się do akcji i przybycie w miarę możliwości ze swoim sprzętem, gdyż PAL dysponuje ograniczoną ilością grabi i łopat. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas w sobotę o godzinie 10.
Szczegółowych informacji udzielą zainteresowanym realizatorzy PAL pod numerami telefonów: 782-290-786 i 782-290-784.

Artykuł na portalu bytomski.pl

O trudach zmagania z nałogiem

Informacje SPAW Programie Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia 8 lipca odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy samopomocy. Temat był kontynuacją wcześniej rozpoczętego, czyli uzależnień – głównie od napojów alkoholowych. Spotkanie prowadził przedstawiciel IOGT Polska Mirosława Marutschke oraz członkowie Bytomskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ,,Odrodzenie” – Katarzyna Zamościńska i Jerzy Duda. Uczestnicy wysłuchali historii życia walczącej z nałogiem kobiety, ratowania rodziny i własnej osobowości.
Na spotkaniu trzeźwi alkoholicy (kobieta i mężczyzna) opowiadali o swoich przeżyciach i trudnej drodze do trzeźwości. Po wysłuchaniu historii pani Kasi zrodziło się wiele pytań i wątpliwości, do których odnosili się prowadzący spotkanie stróże prawa reprezentujący Straż Miejską – st. Inspektor Andrzej Hosse i Policję – aspirant Robert Zając.
Uzależnienia ciągle budzą zainteresowanie, dlatego zostały zaplanowane kolejne spotkania na ten temat (z uwzględnieniem hazardu). Uczestnicy dyskusji byli bardzo zadowoleni ze spotkania, a panująca atmosfera i opowieści osób uzależnionych wywołały zadumę nad trudnym wychodzeniem z nałogu.

Galeria zdjęć

Spotkanie ze specjalistą pracy z rodziną

Informacje SPA4 lipca w ramach Programu Aktywności lokalnej dla Bobrka i Karbia (w TPPŚ nr 6) odbyło się kolejne spotkanie ze specjalistą pracy z rodziną. Temat spotkania to „Cierpliwość, zrozumienie i uczciwość w mojej rodzinie". W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Organizacji IOGT Polska – Mirosław Marutsche, Natalia Maciejczyk oraz strategiczny koordynator pracy w międzynarodowym ruchu IOGT-NTO Sztokholm Kristina Sperkowa.

Galeria zdjęć

Zielone Brygady pielęgnują zieleń

Informacje SPAZielone Brygady znów odwiedziły szkołę przy ulicy Królowej Jadwigi. 8 lipca uczestnicy i uczestniczki projektu udali się na teren Szkoły Podstawowej nr 6 gdzie wykonali prace pielęgnacyjne założonego wiosną skalniaka. Grupa uczestników PAL-u wraz z animatorami lokalnymi wyposażona w grabie, motyki, szpadle, rękawice ochronne i inne niezbędne przyrządy przystąpiła do porządkowania ogródka. Wyrwano chwasty, przekopano ziemię, by wcześniej posadzone kwiaty miały odpowiednie warunki do dalszego wzrostu. Zdumiewający efekt zabiegów pielęgnacyjnych wynagrodził ogromny wysiłek, włożony w pracę nad skalniakiem.

Galeria zdjęć

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,737,266 unikalne wizyty