Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Zasady prawidłowego sporządzania CV

Informacje SPAZasady prawidłowego sporządzania CV były tematem spotkania edukacyjnego w ramach warsztatów rozwoju osobistego, które przeprowadził przedstawiciel IOGT Polska – Mirosław Marutschke w Programie Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia. Uczestniczki i uczestnicy PAL zajmowali się regułami poprawnego redagowania i składania dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny). Podczas warsztatów omówiono również korzyści wynikające z podnoszenia kwalifikacji zwiększających szanse na rynku pracy.
Ponadto omówiono kolejny blok tematyczny dotyczący samodzielnego sporządzenia CV. Następne spotkanie zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 16, przy samodzielnym stanowisku komputerowym, gdzie każdy zredaguje własne CV. Dodatkową korzyścią z zajęć była pogłębiająca się integracja uczestników i uczestniczek PAL.

Wspólne rękodzieło integruje grupę

Informacje SPATrzynastego stycznia spotkały się uczestniczki koła zainteresowań prowadzonego w PAL-u dla Bobrka i Karbia. Tym razem panie z pomocą wolontariuszki z IOGT Polska – Agaty Orzechowskiej zgłębiały tajniki kroju i szycia. W tym dniu powstała poduszka wykonana w technice patchworku. Maszynę do szycia oraz materiał, z którego powstał patchwork przywiozła prowadząca spotkanie, a uczestniczki wniosły pracę i zaangażowanie. Oprócz prac ręcznych w czasie spotkania poświecono uwagę sprawom dzielnicy, codziennemu życiu mieszkańców oraz planowaniu przyszłych działań w PAL-u. Atmosfera zajęć sprzyjała dalszej integracji grupy.

Plastyczne wyrażanie siebie

Informacje SPAW Programie Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia, w czwartek 8 stycznia, odbyło się kolejne spotkanie koła zainteresowań. Nawiązując do ustaleń ze spotkania grupy samopomocy palowiczki przy pomocy środków plastycznych wykonały symboliczny obraz swoich wewnętrznych potrzeb, myśli i marzeń. Tematyka zajęć stała się inspiracją do stworzenia kolejnych prac malarskich na płótnach. Ponadto w czasie spotkania omówiono sprawy organizacyjne związane z planowanym wyjściem do Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz wyjazdem na wycieczkę do Cieszyna. Atmosfera zajęć sprzyjała swobodnej wymianie myśli oraz doświadczeń co wpisuje się w formę samopomocy koleżeńskiej i sąsiedzkiej.

Zebranie grupy samopomocy

Informacje SPASiódmego stycznia br. w Programie Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia odbyło się kolejne zebranie grupy samopomocy, które poprowadziła wolontariuszka IOGT- Agata Orzechowska. Wśród zebranych pojawiły się też osoby po raz pierwszy uczestniczące w programie. Tematem spotkania było wyznaczanie sobie celów życiowych oraz możliwości ich realizacji. Omówiono także korzyści płynące z organizowania grupowych spotkań z psychologiem. W trakcie rozmów grupy samopomocy pojawił się pomysł wyrażania własnych uczuć i myśli przy pomocy farb, pędzla i płótna malarskiego. W związku z tym ustalono temat następnych zajęć plastycznych, które oprócz przyjemności płynącej z ciekawego spędzania czasu mają także walor terapeutyczny.

Działania PAL Śródmieście - styczeń 2015

Informacje SPA13.01.2015 - BeCeK, pokój 203 II piętro, godz. 11:00–12:30 - kółko zainteresowań - kronika PAL
15.01.2015 - BeCeK, godz. 11:00–12:00 - Zielone Brygady – sadzenie choinki na skwerze obok BeCeKu
20.01.2015 - BeCeK, pokój 203 II piętro, godz. 11:00–12:30 - spotkanie edukacyjne z doradcą zawodowym z PUP w Bytomiu
22.01.2015 - BeCeK, pokój 203 II piętro, godz. 11:00–12:30 - grupa samopomocy: Osoba bezrobotna na rynku pracy i jej szanse
26.01.2015 - BeCeK, pokój 203 II piętro, godz. 10:30–13:45 - kółko zainteresowań - filcowanie
29.01.2015 - BeCeK, pokój 203 II piętro, godz. 11:00–12:00 - wiec - spotkanie mieszkańców

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,200,172 unikalne wizyty